Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego

Poznaj nas

Kim jesteśmy

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego zrzesza głównie małe i średnie podmioty operujące na rynku tytoniu i wyrobów tytoniowych w Polsce. Członkami Stowarzyszenia mogą być podmioty zajmujące się uprawą, skupem i przetwórstwem roślin użytkowych, produkcją, importem i dystrybucją tytoniu i wyrobów tytoniowych, a także prowadzeniem prac badawczo - rozwojowych w tych obszarach lub organizacje reprezentujące interesy osób fizycznych i prawnych związanych z branżą tytoniową, w tym plantatorów.

PSPT wspiera tworzenie otoczenia prawnego, w którym wszyscy uczestnicy rynku oraz różne kategorie wyrobów tytoniowych mogą konkurować na rynku na takich samych zasadach. Stowarzyszenie wspiera rozwiązania umożliwiające zachowanie naturalnej struktury legalnego rynku, obejmującej różnego rodzaju wyroby tytoniowe w szerokim zakresie cenowym, a przez to dostosowanej do poziomu dochodów społeczeństwa polskiego.

Stowarzyszenie propaguje zasady uczciwości kupieckiej, rozumianej jako działanie w dobrej wierze, z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa i zwyczajami handlowymi. PSPT wspiera wszelkie działania zmierzające do likwidacji szarej strefy na rynku wyrobów tytoniowych, w tym do ograniczenia ich przemytu. Zjawiska te uszczuplają dochody Skarbu Państwa oraz zabierają miejsca pracy w rolnictwie, przemyśle tytoniowym i w handlu.

Stowarzyszenie działa poprzez czynne uczestnictwo w pracach legislacyjnych, przekazywanie opinii i poglądów odpowiednim władzom i mediom, propagowanie wiedzy i podejmowanie działań w środowiskach plantatorskich, w branży tytoniowej oraz wśród dystrybutorów wyrobów tytoniowych.

PSPT jest członkiem European Smoking Tobacco Association

Władze

Walne Zebranie Członków

Rada nadzorcza:

  • Mariusz Stanek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Janusz Biszczanik - Członek Rady Nadzorczej
  • Jerzy Czernek - Członek Rady Nadzorczej
  • Wiesława Podosek - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

  • Beata Prusak - Prezes Zarządu
  • Przemysław Dubisz - Członek Zarządu
  • Edyta Tobjasz- Członek Zarządu
  • Sławomir Wójtowicz- Członek Zarządu

Adres


ul. Smoluchowskiego 1
20-474 Lublin

DANE


KRS 0000207562
NIP: 9462417615
REGON: 432708836